Ogólne warunki zgłoszenia

Serwis Gwarancyjny

Prace nie objęte gwarancją lub uszkodzenia powstałe z winy klienta są rozliczane według stawek:
- serwis na terenie Warszawy i okolic do 20km - opłata dojazdowa za jeden przyjazd 185,-
- dojazd powyżej 20km od granic Warszawy 185,- plus 4 złote/km,- plus 4 złote/km,
- każda rozpoczęta roboczo godzina dwuosobowej ekipy serwisowej 197,- plus użyte materiały wg. cennika Frise,
- w przypadku konieczności zabrania elementów do zakładu, roboczo godzina 100,- plus użyte materiały wg. cennika Frise.

Serwis pogwarancyjny/nieobjęty gwarancją

Informacja o opłatach:
- serwis na terenie Warszawy i okolic do 20km - opłata dojazdowa za jeden przyjazd 185,
-- dojazd powyżej 20km od granic Warszawy 185,- plus 4 złote/km.
- każda rozpoczęta roboczo godzina dwuosobowej ekipy serwisowej 197,- plus użyte materiały wg. cennika Frise,
- w przypadku konieczności zabrania elementów do zakładu, roboczo godzina 100,- plus użyte materiały wg. cennika Frise.

Na podstawie opisu usterki zostanie wystawiona faktura Pro Forma na przewidywaną wartośd usługi, po wykonaniu faktura zostanie skorygowana o różnice.
Warunkiem uruchomienia serwisu jest przedpłata przelewem na konto bankowe, na postawie wystawionej faktury Pro Forma.
Przedpłata jest zaliczką na materiały i usługi. Terminy napraw będą uzgadniane indywidualnie w porozumieniu z ekipą serwisową.

Gwarancja i instrukcja użytkowania

Formularz zgłoszeniowy

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input